Thánh vịnh hàng tuần được dệt nhạc theo nguyên tác bản văn in trong sách lễ Rô ma do HDGMVN phê duyệt và ấn hành.

Tham khảo: Mời xem trích đoạn liên quan đến Thánh vịnh, âm nhạc trong Thánh lễ trong Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma mới. 

III. CÁC NGHI THỨC PHẢI GIỮ
1. Phụng vụ Lời Chúa

Không được thay kinh Vinh Danh bằng bài nào khác (53). Sau lời nguyện nhập lễ, linh mục tó thể nói rất vắn tắt (brevissimis verbis) để dẫn vào Phụng vụ Lời Chúa (128). Không bao giờ được thay các bài đọc và thánh vịnh đáp ca, là lời Chúa, bằng những bản văn ngoài Kinh Thánh (57). Thánh vịnh đáp ca thường lấy ở Sách Bài Ðọc và nên hát, ít là câu đáp của giáo dân (61). Không được phân chia các vai để đọc bài Kinh Thánh, trừ bài Thương Khó trong Tuần Thánh (109).

Trong các Thánh lễ có giáo dân tham dự, khi đọc Kinh Thánh luôn phải ở giảng đài (58). Khi linh mục đọc bài Tin Mừng, mọi người quay về phía giảng đài để tỏ lòng đặc biệt tôn kính Tin Mừng Chúa Kitô (133).

Phụng vụ Lời Chúa phải được cử hành thế nào để giúp suy niệm; vì thế cần tránh sự vội vàng hấp tấp gây cản trở cho sự hồi tâm. Quy chế mới cũng nhắc lại và nhấn mạnh tầm quan trọng của thinh lặng trong cử hành phụng vụ. Sự thinh lặng là thành phần của cử hành, chứ không phải là một gợi ý nên hay không nên giữ. Những lúc thinh lặng là: trong nghi thức sám hối và sau lời mời cầu nguyện; sau bài đọc 1 và bài đọc 2 (có thể), sau bài diễn giảng; sau khi hiệp lễ. Hơn nữa, ngay từ trước khi cử hành thánh lễ, còn nên giữ thinh lặng trong nhà thờ, trong phòng thánh và ở những nơi gần đó (45, 56).

Âm nhạc cũng góp phần quan trọng trong cử hành phụng vụ. Linh mục, các thừa tác viên và dân chúng nhất thiết phải hát vào các Chúa Nhật và lễ buộc (40). Ca Ghê-gô-ri-ô vẫn giữ vị trí ưu tiên trong phụng vụ Rô-ma; tuy nhiên không loại trừ các âm nhạc khác, nhất là nhạc đa âm (polyphonia), miễn là phù hợp với tinh thần phụng vụ và giúp mọi tín hữu tham dự tích cực (41).

Mùa Vọng được phép sử dụng nhạc cụ cách vừa phải (moderatione). Còn Mùa Chay chỉ được dùng để đệm tiếng hát; nhưng được phép sử dụng vào Chúa Nhật IV, các lễ trọng và lễ Kính (313).

 1. Thánh vịnh 50-Vọng Phục sinh -Bài đọc 7 -Bản dịch 2003
 2. CN 18 &27 C- TV 94 : Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng.   XEM VIDEO    MIDI VIDEO
 3. CN 28 C – TV. 97:  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.      XEM VIDEO     MIDI VIDEO
 4. CN 29 C – TV. 120 Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.       XEM VIDEO   MIDI VIDEO
 5. CN 30C- (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.    XEM VIDEO     MIDI VIDEO
 6. Đáp ca:  TV. 144:  lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.   MIDI VIDEO
 7. (TV 144 in Am)
 8. (TV. 16) Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa.    XEM MIDI VIDEO
 9. CN 33 TN C:  TV. 97  Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.   XEM MIDI VIDEO
 10. CN 34 C- KITÔ VUA: TV 121 ” Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi…”     XEM VIDEO TẬP HÁT
 11. Thánh vịnh 121 CN 1 Mùa vọng A :” Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi…”    XEM VIDEO TẬP HÁT
 12. Thanh vinh 71-Cn 2 Mùa Vọng A:” Sự công chính và nền hoà bình viên mãn…”       XEM VIDEO TẬP HÁT
 13. Thánh vịnh 145- CN 3 MV A : Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.       XEM VIDEO TẬP HÁT
 14. Thánh vịnh 23 -CN 4 MV A : Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh      XEM VIDEO TẬP HÁT
 15. Thánh vịnh 66-Lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 1/1/2017      XEM VIDEO TẬP HÁT
 16. Lễ Hiển Linh 2017 Tv 71 (Lậy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thời lậy Chúa)
 17. CN 2 TN A : THÁNH VỊNH  39:  Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.        XEM VIDEO TẬP HÁT
 18. CN 3 TN A THÁNH VỊNH 26 : Chúa là sự sáng….
 19. Cn 4 TN A  THÁNH VỊNH 145: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó….
 20. CN 5 TN A  Thánh vịnh 111: Trong u tối Người xuất hiện như….
 21. CN6 TN A: thánh vịnh 118 :” phúc đức những ai đang tiến thân trong pháp luật của Chúa”      XEM VIDEO MIDI
 22. CN7A: TV. 102 Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.   XEM VIDEO MIDI
 23. Cn 8 TN A: Thanh vinh 61: Duy nơi Thiên Chúa linh hồn con được an vui    XEM VIDEO MIDI
 24. Cn 1 Mùa Chay: Thánh vịnh 50: Lạy Chúa, nguyện thương con ….  XEM VIDEO TẬP HÁT
 25. Cn2 Mùa Chay A Thánh vịnh 32 : Lạy Chúa, xin tõ lòng từ bi Chúa cho chúng con… XEM VIDEO TẬP HÁT
 26. Cn3 Mùa Chay A : Thánh vịnh 94: Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các ngươi đùng cứng lòng
 27. Cn 4 Mùa chay A : Thánh vịnh 22: Chúa chăn nuôi tôi.
 28. CN5 MC A: Thanh vinh 129: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi…
 29. CN Lễ Lá: Thánh vịnh 21 : Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?
 30. Thứ Sáu Tuần Thánh: Thánh vịnh 30
 31. CN2 PS A: thanh vinh 117 “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. “
 32. CN3PS A: THANH VINH 15: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh     XEM VIDEO
 33. CN5 PS A: THANH VINH 32 :Lạy Chúa, xin tõ lòng từ bi Chúa cho chúng con…  
 34. Thanh vinh 46- Le Thăng thiên ABC
 35. Thanh vinh 103- Chúa Thánh Thần hiện xuống ABC
 36. Catieplien CTTHX ABC
 37. Lễ Chúa BA NGÔI năm A:(Dan.3) Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
 38. Lễ MÌNH MÁU CHÚA Ca tiếp liên
 39. Lễ MÌNH MÁU CHÚA Thánh vịnh 147 (A)
 40. CN thứ 12 A : thanh vinh 68
 41. THANH VINH 88-CN 13 THUONG NIEN A
 42. Thanh vinh 64 – Cn 15 A
 43. Thanh vinh 85-Cn16 A TN
 44. Thánh vịnh 118: CN 17 TN A
 45. Thánh vịnh 96-Lễ Chúa Hiển dung (Aug 6)  XEM VIDEO
 46. Thánh vịnh 84-Cn 19 TN A   XEM VIDEO
 47. Thanh vinh 66-Cn 20 TN A     XEM VIDEO
 48. Thanh vinh 137-CN 21 A
 49. THANH VINH 62 -CN22 A
 50. TV 94 Cn 23 A : Thánh vịnh 94: Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Người,      Xem video
 51. Thanh vinh 102 Cn 24 A
 52. Thanh vinh 144- CN 25 TNA
 53. Thanh vinh 24-CN 26 TN A    XEM VIDEO
 54. Thanh vinh 79 -CN 27 A          XEM VIDEO
 55. CN 28 A   Thánh vịnh 22- CN 28 A
 56. Thanh vinh 95- Cn 29 A
 57. Thanh vinh 17- CN 30 A
 58. Thanh vinh 130-CN 31 TN A
 59. Thanh vinh 62- CN 32 TN A
 60. Thanh vịnh 22-Chúa Ki-tô vua vũ trụ NĂM A
 61. Thánh vịnh 79- CN 1 Mùa vọng B
 62. CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG -THANH VỊNH 84
 63. Chúa nhật 3 Mùa Vọng B: Lc 1-46-48
 64. Chúa nhật 4 Mùa Vọng B- Thánh vịnh 88, 2-3. 4-5. 27 và 29
 65. TV 127
 66. Thanh vinh 24-Cn 3 Thường niên B
 67. Thánh vịnh 31 – Cn 6 TN B
 68. Chúa nhật 1 Mùa Chay B: Thánh vịnh 24
 69. cn 2 Mùa Chay
 70. Cn 3 Mùa Chay B: TV 18
 71. CN 4 Mùa Chay- Tv 136
 72. Thánh vịnh 50-Cn 5 mùa Chay B
 73. Thanh vinh 4- Cn 3 Phục sinh B
 74. Thanh vinh 117-Cn 4 Phuc sinh B
 75.  Lễ Chúa Lên trời- Thăng thiên ( bản dịch mới 2014)
 76. Ca tiếp liên lễ Mình Máu Chúa ABC
 77. CN 3 C Phục sinh
 78. TV 138 SN Thánh Gioan  24/6
 79. CN 12 B Thanh Vịnh 106
 80. Thanh vinh 29- CN 13 Thuong nien B
 81. Thánh vịnh 125 CN 30 B