Lịch 2017
(Phụng Vụ Chúa Nhật năm A, ngày thường chu kỳ I)

Ngày/Tháng Thứ Lễ
 Năm 2016
27/11/2016 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)
(Chú ý: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)
30/11/2016 Thứ Tư Lễ Kính Thánh Andrê Tông Đồ
04/12/2016 Chúa Nhật 2 MV
07/12/2016 Thứ Tư Lễ Vọng, Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng
08/12/2016 Thứ Năm Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng & Buộc
11/12/2016 Chúa Nhật 3 MV
12/12/2016 Thứ Hai Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ
18/12/2016 Chúa Nhật 4 MV
24/12/2016 Thứ Bảy Vọng Giáng Sinh
25/12/2016 Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh
26/12/2016 Thứ Hai Thánh Stephano, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính
27/12/2016 Thứ Ba Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính
28/12/2016 Thứ Tư Các Thánh Anh Hài, Lễ Kính
30/12/2016 Thứ Sáu Lễ Thánh Gia, Lễ Kính
 Tháng 1, 2017
31/12/2016 Thứ Bảy Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc
(Ngày Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới)
01/01/2017 Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới)
08/01 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
09/01 Thứ Hai Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (bắt đầu mùa Thường Niên năm A)
15/01 Chúa Nhật 2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)
22/01 Chúa Nhật 3 QN
25/01 Thứ Tư Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Lễ Kính
29/01 Chúa Nhật Tết Nguyên Đán
29/01 Chúa Nhật 4 QN
 Tháng 2, 2017
02/02 Thứ Năm Lễ Chúa Tỏ Mình (Presentation of the Lord), Kính
(Lễ Nến, Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh)
05/02 Chúa Nhật 5 QN
12/02 Chúa Nhật 6 QN
14/02 Thứ Ba Ngày Valentine ở Mỹ
19/02 Chúa Nhật 7 QN
26/02 Chúa Nhật 8 QN
 Tháng 3, 2017   Thánh Kính Thánh Cả Giuse
01/03 Thứ Tư Lễ Tro
Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)
05/03 Chúa Nhật 1 Mùa Chay
12/02 Chúa Nhật 2 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)
19/02 Chúa Nhật 3 MC
20/03 Thứ Hai Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng
25/03 Thứ Tư Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng
26/03 Chúa Nhật 4 MC
 Tháng 4, 2017
02/04 Chúa Nhật 5 MC
09/04 Chúa Nhật Lễ Lá
13/04 Thứ Năm Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể
14/04 Thứ Sáu Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn
15/04 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
16/04 Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
23/04 Chúa Nhật 2 Phục Sinh (PS) – Kính Chúa Tình Thương
25/04 Thứ Ba Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử
30/04 Chúa Nhật 3 Phục Sinh (PS)
(30/04 Thứ Bảy Cầu cho quê hương Việt Nam)
 Tháng 5, 2017     Tháng Hoa Đức Mẹ
01/05 Thứ Hai Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)
03/05 Thứ Tư Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ
07/05 Chúa Nhật 4 PS
14/05 Chúa Nhật 5 PS (Mother’s Day)
14/05 Chúa Nhật Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ
21/05 Chúa Nhật 6 PS
(25/05 Thứ Năm Lễ Chúa Lên Trời)
28/05 Chúa Nhật 7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)
(29/05 Thứ Hai Memorial Day ở Mỹ)
31/05 Thứ Năm Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính
 Tháng 6, 2017    Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
04/06 Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (9-QN)
11/06 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (10-QN)
11/06 Chúa Nhật Thánh Barnabas Tông Đồ, Lễ Nhớ
18/06 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (11-QN) (Father’s Day)
23/06 Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng
24/06 Thứ Bảy Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng
25/06 Chúa Nhật 12 QN
29/06 Thứ Năm Lễ Tư Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng
 Tháng 7, 2017
02/07 Chúa Nhật 13 QN
03/07 Thứ Hai Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính
(04/07 Thứ Ba Lễ Độc Lập tại USA)
09/07 Chúa Nhật 14 QN
16/07 Chúa Nhật 15 QN
22/07 Thứ Bảy Lễ Thánh Maria Madalena, Lễ Kính
23/07 Chúa Nhật 16 QN
25/07 Thứ Ba Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính
30/07 Chúa Nhật 17 QN
 Tháng 8, 2017
03– 06/08 Thurs – Sun Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)
04/08 Thứ Sáu Thánh John Vianey, Lễ Nhớ
06/08 Chúa Nhật Lễ Chúa Biến Hình, Lễ Kính
10/08 Thứ Năm Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.
13/08 Chúa Nhật 19 QN
15/08 Thứ Ba Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc
20/08 Chúa Nhật 20 QN
24/08 Thứ Năm Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ
27/08 Chúa Nhật 21 QN
 Tháng 9, 2017
03/09 Chúa Nhật 22 QN
(04/09 Thứ Hai Ngày Labor Day ở USA)
08/09 Thứ Sáu Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính
10/09 Chúa Nhật 23 QN
14/09 Thứ Năm Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính
17/09 Chúa Nhật 24 QN
21/09 Thứ Năm Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử
24/09 Chúa Nhật 25 QN
29/09 Thứ Sáu Kính 3 Tổng Lãnh T.T Micae, Gabie và Raphae.
 Tháng 10, 2017   Tháng Mân Côi Đức Mẹ
01/09 Chúa Nhật 26 QN
01/10 Chúa Nhật Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng
02/10 Thứ Hai Lễ Nhớ Các Thánh Thiên Thần Bản Mạnh
07/10 Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ
08/10 Chúa Nhật 27 QN
15/10 Chúa Nhật 28 QN
18/10 Thứ Tư Kính Thánh Luca, Thánh Sử
22/10 Chúa Nhật 29 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)
28/10 Thứ Bảy Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)
29/10 Chúa Nhật 30 QN
(30/10 Thứ Hai Ngày Halloween ở USA)
 Tháng 11, 2017   Tháng Các Linh Hồn
01/11 Thứ Tư Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lễ Trọng & Buộc
02/11 Thứ Năm Lễ Các Đẳng Linh Hồn (1 bài đọc, không có Kinh Vinh Danh)
05/11 Chúa Nhật 31 QN (Đổi Giờ lui lai)
09/11 Thứ Năm Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.   Latêranô, Lễ Kính
12/11 Chúa Nhật 32 QN
19/11 Chúa Nhật 33 QN
22/11 Thứ Tư Lễ Thánh Cecilia, quan thầy các Ca Đoàn, nhạc sĩ
24/11 Thứ Năm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
24/11 Thứ Năm Thanksgiving Day ở Mỹ
26/11 Chúa Nhật Chúa Kitô Vua
30/11 Thứ Năm Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ
 Tháng 12, 2017 Năm B
03/12 Chúa Nhật 1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm B)
08/12 Thứ Sáu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA
10/12 Chúa Nhật 2 MV
12/12 Thứ Ba Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ
17/12 Chúa Nhật 3 MV
24/12 Chúa Nhật 4 MV
25/12 Thứ Hai Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)
26/12 Thứ Ba Lễ Thánh Stephno Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Kính
27/12 Thứ Tư Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính
28/12 Thứ Năm Lễ Các Thánh Anh Hài, Lễ Kính
31/12 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Chú ý: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy thì không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Lòng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

http://www.churchyear.net/calendar2017.html