Nhập Lễ: Các mục đồng hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ.

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người)

Alleluia: Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em.

BÀI HÁT

CÁC BÀI HÁT KHÁC CÓ THỂ CHỌN CHO THÁNH LỄ NÀY TUỲ THEO NĂM ABC