Nhập Lễ: Các mục đồng hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ.

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người)

Alleluia: Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em.

BÀI HÁT