Lễ Thăng Thiên Image result for LE THANG THIEN
(Chúa Lên Trời)

Ngày Hiền Mẫu 2018

Ca Nhập Lễ:
Act, 1, 11
Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời! Đấng vừa lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Alleluia.

Chủ Đề: Chúa lên trời.

Các Bài Đọc: Act. 1, 1-11; Eph. 1, 17-23; Mt. 28, 16-20

Đáp Ca: (TV 46): Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. (Hoặc: Alleluia)

Alleuia: Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

BÀI HÁT