Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Nhập Lễ (Lễ Ngày): Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời : một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Đáp Ca: Tv44, 10bc. 11. 12ab. 16 (Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng.)

Alleluia: Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan.

BÀI HÁT