Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Purification)

Lễ kính (có Kinh Vinh Danh)

Nhập Lễ: Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang cùng cõi đất; tay hữu Chúa đầy đức công minh.
Đáp Ca: Tv23, 7.8.9.10 (Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy ?)

Alleluia: Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa.

BÀI HÁT