Chúa Chịu Phép Rửa

(CN I Quanh Năm)

Chú Ý: Nếu lễ Hiển Linh vào ngày 7 tháng Giêng, thì lễ Chúa Chịu phép rửa sẽ rời vào ngày Thứ Hai sau đó, và là lễ Kính.

Ca Nhập Lễ: Cf. Mt 3, 16-17
Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự trên Người như hình chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng”

Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Các Bài Đọc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Lc. 1, 15-16, 21-22

Đáp Ca: (TV. 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Alleluia: Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: Này là Con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.

BÀI HÁT