Chúa Chịu Phép Rửa

(CN I Quanh Năm)

Chú Ý: Nếu lễ Hiển Linh vào ngày 7 tháng Giêng, thì lễ Chúa Chịu phép rửa sẽ rời vào ngày Thứ Hai sau đó, và là lễ Kính.

Ca Nhập Lễ: Cf. Mt 3, 16-17
Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự trên Người như hình chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng”

Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Các Bài Đọc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Lc. 1, 15-16, 21-22

Đáp Ca: (TV. 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Alleluia: Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: Này là Con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.

BÀI HÁT

Thánh vịnh 28

Đáp: Chúa đã chúc phúc bình an cho dân ngài.

  1. Hãy dâng Chúa hỡi con cái Chúa. hãy dâng Chúa vinh quang danh Ngài. Thờ lạy Chúa rạng ngời thánh thiện.
  2. Tiếng Chúa vang rền trên sông nước, Chúa ngự trên sông nước mênh mông. Tiếng Chúa thật oai hùng, tiếng Chúa thật cao sang.
  3. Thiên Chúa uy nghi tung sấm sét. trong thánh điện mọi người đồng thanh vinh danh Chúa. Chúa ngự trên cơn hồng thuỷ, Chúa làm Vua hiển trị muôn đời.

Alleluia: Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận người thì người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa.