CN Thứ IV Mùa Vọng

Ca Nhập Lễ: Is 45 (Hỡi các tần trời hãy đổ sương mai, hỡi ngàn mây, hãy mưa Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ.)

Chủ Đề: Giáng Sinh đem lại nguồn vui.

Các Bài Đọc: mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45

Đáp Ca: Tv 79 Lạy Chúa xin tỏ nhan thánh Chúa để chúng con được cứu độ.

Alleluia: (như năm B) Này tôi tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.

BÀI HÁT