CN Thứ IV Mùa Vọng

Ca Nhập Lễ: Is 45 (Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai, hỡi ngàn mây, hãy mưa Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ.)

Chủ Đề: Xin Vâng

Các Bài Đọc: 2 Sm 7,1-5.8b-11.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Đáp Ca: Tv 88 (Lậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời

Alleluia: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyên.

BÀI HÁT

Lưu:

 Chua nhật 4 Mùa Vọng B- Thánh vịnh 88, 2-3