CN Thứ IV Mùa Vọng

004

Ca Nhập Lễ: Is 45 (Hỡi các tần trời hãy đổ sương mai, hỡi ngàn mây, hãy mưa Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ.)

Chủ Đề: Thiên Chúa Sinh ra bởi người nữ.

Các Bài Đọc: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Đáp Ca: Tv 23 (chúa ngự qua, chính Ngài là Thượng Đế hiển vinh)

Alleluia: Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai và người ta sẽ gọi tên người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

BÀI HÁT