CN Thứ III Mùa Vọng

(Hôm nay có thể dùng mầu hồng và được xử dụng đàn, nhạc cụ)

003Ca Nhập Lễ: Phil 4,4-5 (Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần.)

 

Alleluia: Thánh Thần Chúa ngụ trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.

Chủ Đề: Hãy vui lên vì Chúa gần đến.

Các Bài Đọc: Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3-10-18

Đáp Ca: Is 12 (Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả)

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Mừng vui lên
  • Ngày tươi sáng
  • Xin Chúa Đến
  • Vững lòng trông cậy
  • Tôi hớn hở vui mừng
  • Chúa Đến