CN Thứ II Mùa Vọng A

002

Nhập Lễ CN II Mùa Vọng: Cf Is 30,19,30 (Hỡi Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ làm cho vinh quang lời Người được nghe biết trong tâm hồn hân hoan của các ngươi.)

Chủ Đề: Hãy ăn năn sám hối vì nưóc trời đã gần đến.

Các Bài Đọc: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Đáp Ca: Tv 71 (Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người)

Alleluia: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Bài Hát:

  • Hỡi Sion, Chúa sẽ Đến
  • Hãy chỗi dậy
  • Hãy dọn đường cho Chúa
  • Hãy trở về