CN Thứ I Mùa Vọng

(thường vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12)

Nhập Lễ CN I Mùa Vọng: Tv 24,1-3 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn tôi lên tới Chúa, tôi tin cậy vào Chúa, xin đừng để tôi tủi hổ. Xin đừng để quan thù hoan hỉ về tôi, vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi.)

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Các Bài Đọc: BIs 63,16b-17. 19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Đáp Ca: Tv 79 (Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát)

Alleluia: Lậy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.

BÀI HÁT

Extra: