CN Thứ I Mùa Vọng

001

Nhập Lễ CN I Mùa Vọng: Tv 24,1-3 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn tôi lên tới Chúa, tôi tin cậy vào Chúa, xin đừng để tôi tủi hổ. Xin đừng để quan thù hoan hỉ về tôi, vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi.)

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Các Bài Đọc: Is 2,1-5; Rom 13,11-14; Mt 24, 37-44.

Đáp Ca: Tv 121 (Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”)

Alleluia: Lậy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.

BÀI HÁT

Thánh vịnh 121

Đ: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1.Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói: “Ta cùng trẩy lên đền thánh CHúa”. Giờ đây hỡi Giê ru sa lem, bước chân ta dừng nơi cửa thành ngươi.

2.Giê ru sa lem được xây cất như một thàng đô, mà mp5i phần đều liên kết vời nhau. từng chi tộc, chi tộc của Chúa đều tiến về đây.

3.Họ xưng tụng danh Chúa theo luật Is ra el, vì nơi đây đặt ngai xét xử, ngai toà của nhà Đa- vít.

4.Hãy cầu bình an cho Giê ru sa lem, chúc những ai yêu mến thành được yên vui, tường luỹ được thái bình tháp đài được yên ổn.

5.Vì anh em và thân bằng quyến thuộc, tôi nói rằng: Chúc thành thánh an bình vì nhà Chúa, Thiên Chúa chúng ta, tôi ước mong thành đó luôn hạnh phúc.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.