CN Thứ I Mùa Vọng  –  27/11/2016

001

Nhập Lễ CN I Mùa Vọng: Tv 24,1-3 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn tôi lên tới Chúa, tôi tin cậy vào Chúa, xin đừng để tôi tủi hổ. Xin đừng để quan thù hoan hỉ về tôi, vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi.)

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Các Bài Đọc: Is 2,1-5; Rom 13,11-14; Mt 24, 37-44.

Đáp Ca: Tv 121 (Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”)

Alleluia: Lậy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Hướng về Chúa
  • Trở về với Chúa
  • Hãy tỉnh thức và sẵn sàng