Ca Nhập Lễ: TV17, 19-20

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi. 

Chủ Đề: Cây tốt sinh trái tốt. Hãy sống gương lành và thánh thiện.

Các Bài Đọc: Sir. 27, 5-8; 1Cor. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45

Đáp Ca: (TV. 91) Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

BÀI HÁT