CN Thứ 6 QN

Ca Nhập Lễ: TV30, 3-4

Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ diù dắt và hướng dẫn tôi.

Chủ Đề: Luật mới của Chúa kiện toàn luật cũ.

Các Bài Đọc: Sir. 15, 16-21; 1 Cor. 2, 6-10; Mt. 5, 17-37

Đáp Ca: (TV. 118) Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

Al- le- lui a, Al- le- lui- a Al- le- lui- a, Al- le lui- . a Lạy Cha là Chúa cả trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải Nước Trời cho những người bé mọn.

BÀI HÁT

TV Bản dịch cũ

CN6 TN A: thánh vịnh 118 :” phúc đức những ai đang tiến thân trong pháp luật của Chúa”      XEM VIDEO MIDI

LỜI BÀI HÁT:

Phúc cho ai bước đi theo lề luật của Chúa.

1.Phúc cho ai theo đường trọn lành và bước đi theo lề luật của Chúa. Phúc cho ai tuân giữ lệnh Chúa truyền và hết lòng tìm kiếm Chúa.

2.Chính Chúa ban huấn lệnh truyền chúng con ân cần tuân giữ. Mong sao đường con đi đúng hướng để con tuân giữ Thánh chỉ Ngài.

3.Xin gia ân cho tôi tớ Chúa để con được sống mà tuân giữ Lời Ngài. Xin mở mắt cho con để con chiêm ngắm những điều kỳ diệu do việc Chúa truyền.

4.Lạy Chúa xin chỉ cho con đường lối huấn lệnh của Chúa để con luôn tuân giữ. Xin cho con hiểu biết để con giữ luật Chúa và hết lòng tuân theo.

Al- le- lui a, Al- le- lui- a Al- le- lui- a, Al- le lui- . a Lạy Cha là Chúa cả trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải Nước Trời cho những người bé mọn.

1- ĐÁP CA:  Tv 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34.

Đáp: Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa (c. 1b).

1) Phước đức những ai (theo) đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.    –  Đáp.

2)   Phần Chúa, Ngài ban bố huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.    –  Đáp.

3)   Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài răn. Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.    –  Đáp.

4)   Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để. Xin dạy con, để con tuân theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó.    –  Đáp.

TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG Đỗ Vy Hạ

1. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng. Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng, làm thành lễ vật dâng về Cha chí nhân.

ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

2. Một niềm thành tâm xin dâng trọn xác hồn, Nguyện từng ngày tháng Chúa thắp lên niềm tin. Cho ước mơ hồng, đẹp lứa tuổi xuân, cuộc đời mai ngày xin Ngài thương đỡ nâng.

3. Hòa lời trầm ca cao bay về chín tầng. Ngợi mừng danh Chúa đã khứng ban hồng ân. Muôn tiếng tơ đàn, giọng hát nhịp nhàng, làm thành lễ vật dâng về Cha chí nhân.

LÒNG MẸ TỪ NHÂN
Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi, con biết lòng Mẹ từ nhân, Mẹ lắng nghe con cầu khấn. Và xưa nay chưa từng thấy ai kêu cầu, mà Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ.
2. Mẹ ơi, con muốn Mẹ là của con, Mẹ chở che trong đời sống. Mẹ yêu thương đưa dìu bước con trên đời, và ngày cuối cùng đời con.
ĐK. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người vui sống an bình. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người sống trong an bình.
XIN VÂNG
Nhạc và Lời : Mi Trầm
1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 
2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ÐK: Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.