Hát lễ mùa đại dịch 2021

CN Thứ 4 QN

Ca Nhập Lễ: TV105, 47

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cứu độ chúng tôi, từ khắp muôn dân, xin thu họp chúng tôi về, để chúng tôi được ca tụng thánh danh Chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.

Chủ Đề: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.

Các Bài Đọc: Deut. 18, 15-20; 1 Cor. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28

Đáp Ca: (TV. 91) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các ngươi đừng cứng lòng.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa.

BÀI HÁT