CN Thứ 32 QN

Nhập Lễ: TV 87, 3

” Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con kêu cầu.” 

Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.

Các bài đọc: 2 Mach. 7, 1-2. 9-14; 2 Thes. 2, 15 – 3, 5; Lc. 20, 27-38;

Đáp ca: (TV. 16) Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Phúc Âm: “Thiên Chúa không phải của kẻ chết, mà là của kẻ sống”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
  • Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi.