CN Thứ 30 QN

Nhập Lễ: TV 104, 3-4

” Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm Thiên Nhan Chúa.” 

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sir. 35, 15b-17. 20-22a; 2 Tim. 4, 6-8. 16-18; Lc. 18, 9-14;

Đáp ca: (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Phúc Âm: “Người thu thuế ra về và được khỏi tội.”

BÀI HÁT

Lời bài hát:

Xin Chúa xót thương

1.Lời thì thầm của con Chúa ơi xin Ngài thương xót. Thân con đây yếu hèn tim vẫn khô cằn phận con mỏng manh. Con chẳng dám nhìn lên, gục đầu ăn năn sám hối. Xin tình Chúa vô bờ cho con nương nhờ tẩy sạch bợn nhơ.

ĐK:Vạn lạy Chúa xin Ngài xót thương con vì con tôi lỗi yếu hèn. Vạn lạy Chúa con chỉ biết trông mong vào lòng Chúa khoan hồng xót thương.

2.Từ thẳm sâu lòng com thấy luôn rất cần đến Chúa. Qua bao nhiêu ngã sa bao thói gian tà lòng con xót xa. Xin tình Chúa rộng tha để đời con vui bước tới. Ôi tình Chúa rạng ngời cho con ca ngợi suốt đời chẳng ngơi.

3.Tìm về bên nhan Chúa thiết tha một tình yêu mến. Xin cho con nép mình bên Chúa mỗi ngày dù bao đắng cay. Cho dù những đổi thay trọn đời con đây bám lấy. Trông cậy Chúa đêm ngày an vui khiêm nhường sống trọn tình thương.

Đây trái tim con

ĐK:Xin cho con được nên của lễ. Xin cho con được nên hy tế dẫu biết thân con chỉ là cát bụi Con xin tiến dâng lên đây trái tim lên.

1.Lạy Chúa! Đây đời con tháng năm nhọc nhằn và buồn vui có Chúa trong đời. Chúa là tình yêu tuyệt đối một tình la.

2.Tình Chúa luôn rộng ban tháng năm dạt dào mà tình con bé nhỏ sao vừa. Ví tựa giọt sương buổi sớm là giọt lanh.

3.Lạy Chúa! Đây đời con biết bao tội tình và vì con Chúa chịu khổ hình. Chúa chời đợi con ngày tháng chờ đợi man.

THÁNH VỊNH 33

ĐÁP: Người nghèo khổ kêu van, và Chúa đã nhậm lời.

1.Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. Miệng tôi liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. kẻ mọn hèn lắng nghe và hãy mừng vui.

2.Chúa đối đầu với bọn gian ásc, không để ai nhớ chúng trên đời. Chúa nhậm lời người công chính kêu xin, giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn.

3.Chúa gần những ai cõi lòng tan nát , và cứu giải người tâm trí rã rời. Chúa cứu mạng các tôi tớ Chúa , và không luận phạt những ai trông cậy vào Ngài.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con, lắng nghe Lời Con Chúa.