Hát lễ mùa đại dịch covid -19

CN Thứ 3 QN

Ca Nhập Lễ: TV95, 1-6

Toàn thể địa cầu hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người.

Chủ Đề: Hãy sám hối và từ bỏ tội lỗi.

Các Bài Đọc: Jon. 3, 1-5.10; 1 Cor. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20

Đáp Ca: (TV. 24) Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa.

.

Alleluia: Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm.