CN Thứ 3 QN

Ca Nhập Lễ: TV95, 1-6JesusIS LIGHT

Toàn thể địa cầu hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người.

Chủ Đề: Chúa Kitô là ánh sáng.

Các Bài Đọc:Is. 9, 1-4; 1 Cor. 1, 10-13.17; Mt. 4, 12-17

Đáp Ca: (TV. 26) Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

Alleluia: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Chúa là ánh sáng
  • Thắp sáng lên trong con…