CN Thứ 29 QN

Nhập Lễ: TV 16, 6. 8.

“Lạy Chúa, tôi kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, xin nghe rõ tiếng tôi. Lạy Chúa, xin gìn giữ tôi như con ngươi mắt Chúa, xin che chở tôi trong bóng cánh của Ngài.”

Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người.

Các bài đọc: Is. 45, 1. 4-6; 1 Thes. 1, 1-5b; Mt. 22, 15-21;

Đáp ca: (TV. 95) Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

Alleluia: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”.

Phúc Âm: “Cái gì của Cêsarê thì trả cho Cêsarê”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Ca Tình Tri Ân
  • Chúa là gia nghiệp
  • Hương Thơm
  • Chỉ Có Chúa Thôi
  • Con Thuộc Về Chúa
  • Chúa Chăn Nuôi Tôi
  • Chúa Luôn Còn Mãi.