CN Thứ 27 QN

Nhập Lễ: Est 13. 9. 10-11

“Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự theo thánh ý Chúa, và không ai có thể chống lại Thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tác thành mọi sự trên trời dưới đất và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể muôn loài.” 

Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

Các bài đọc: Hab. 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim. 1, 6-8. 13-14; Lc. 17, 5-10;

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng.

Alleluia: Lời Chúa tồn tại muôn đời . Đó là Lời Tin Mừng được rao giảng cho anh em.

Phúc Âm: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải.”

BÀI HÁT

Đáp: Hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng.

1.Hãy tới đây ta reo mứng Chúa, tung hô Thiên Chúa Đấng cứu độ ta. Hãy ra trước nhan Chúa dâng lời cảm tạ. Tung hô Ngài theo tiếng đàn ca.

2.Hãy tới đây ta cúi mình thờ lạy. Quý gối trước nhan Chúa Đấng tạo thành ta, bởi chính Ngài là Thiên Chúa chúng ta, còn ta là dân Ngài nuôi dưỡng là đoàn chiên tay Ngài dẫn đưa.

3.Hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng như ở Mêri ba, như hôm ở Mas- sa trong hoang địa. Nơi cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã dám thử ta, dù đã chứng kiến việc ta làm.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia.Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là Lời Tin Mừng được rao giảng cho anh em.

Cho con thấy Chúa.

Đời con như chiếc thuyền trôi Lênh đênh xuôi ngược dòng đời Sóng ba đào xô lấp bủa vây Giữa dòng con chới với tả tơi Sao con không thấy Chúa Đưa bàn tay đỡ nâng đời con Để mình con chèo chống Này thuyền con sắp tan giữa dòng

ĐK. Xin ban thêm niềm tin Để con thấy Chúa luôn đồng hành Cho con thêm sức mạnh Để con thắng vượt ngàn gian nan Cho con qua khổ đau Đường thánh giá giúp con tôi luyện Đức tin thêm vững vàng Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan

2.Đời con bao nỗi lầm than Long đong vất vả tủi sầu Ngước nhìn lên Chúa từ nhân Khẩn cầu xin Chúa dủ thương Xin bên con Chúa hỡi Khi đời con đắng cay khổ đau Đừng để con quỵ ngã Đừng để con nát tan cõi lòng

Lời kinh tha thiết nguyện xin. dẫu đời gian khó lầm than gánh chịu bao nỗi khổ đau. Nương thân trong tay Chúa như trẻ thờ nép bên mẹ hiền. Lòng bình yên hạnh phúc trọn tình yêu thiết tha dâng ngài.