CN Thứ 27 QN

Nhập Lễ: Est 13. 9. 10-11

“Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự theo thánh ý Chúa, và không ai có thể chống lại Thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tác thành mọi sự trên trời dưới đất và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể muôn loài.”

Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời.

Các bài đọc: Is. 5, 1-7; Phil. 4, 6-9; Mt. 21, 33-34;

Đáp ca: (TV. 79) Vườn nho của Chúa là nhà Israel.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Phúc Âm: “Ông sẽ cho người khác thuê VƯỜN NHO”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Tôn Thờ Một Chúa
  • Kính Yêu Luật Ngài
  • Vườn Nho Của Chúa
  • Ôi Thần Linh Chúa