Nhập Lễ: “Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta, họ đã kêu cầu Ta trong mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ tới muôn đời.” 

Chủ Đề: Trung tín trong mọi công việc.

Các bài đọc: Am. 8, 4-7; 1 Tim. 2, 1-8; Lc. 16, 1-13;

Đáp ca: (TV. 112) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Chúa Giê- su Ki- tô mặc dù giàu sang, Người đã nên nghèo khó vì anh em để anh m nên giàu có.

Phúc Âm: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa Quan Phòng
  • Chúa nâng đỡ con
  • Chúa là gia nghiệp
  • Xin Chúa Đến Với Con
  • Dâng Cao tình yêu
  • Ca Tình Tri Ân

BÀI HÁT

Bản đánh máy:

Đáp: Hãy ca ngợi Chúa, đấng cất nhắc người nghèo khó.

1.Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi, hãy ca ngợi danh Chua. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.

2.Chúa siêu việt trên hết mọi dân, và vinh quang Ngài vượt trên các tầng trời.. Nào ai được như Chúa Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên nơi cao thẳm, đoái xem khắp cả đất trời.

3.Ngài nâng kẻ mọn hèn lên từ bụi đất, và cất nhắc người nghèo khó khỏi chỗ phân tro, để cho họ ngồi chung với bậc quyền quý, với bậc quyền quý của dân Ngài.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Chúa Giê- su Ki- tô mặc dù giàu sang, Người đã nên nghèo khó vì anh em để anh m nên giàu có.

TÌNH CON DÂNG CHÚA
Giang Ân

1. Của lễ tiến dâng lên Ngài chính là cuộc đời nhân thế, trọn thân xác tâm tư trọn tình yêu xin dâng làm hy lễ. Đây con tim dâng về Chúa Cha trong hân hoan tâm tình thiết tha, con say sưa dâng lời hát ca bao gian nan vui buồn đã qua.

2. Lòng tha thiết dâng tâm tình ước nguyện thuộc trọn về Chúa, dầu không xứng ơn thiêng mà tình con bao năm đã trao hiến. Ơn Cha ban chan hòa tháng năm ôi bao la như là biển xanh, cho muôn hoa trên ngàn nở tươi xin tri ân muôn đời chẳng nguôi.

3. Giờ đây tiến dâng lên Ngài nỗi niềm cuộc đời nhân thế, buồn vui với truân chuyên này đời con hôm nay nguyện trao hiến. Dâng lên Cha gian trần khó nguy trong hy sinh bao lần ướt mi, xin Cha thương dắt dìu bước đi trong tin yêu con nào sá chi

Không làm tôi hai chủ (Lc. 16,13) – Ý Vũ.

1. Bạc tiền làm con mê đắm cứ mãi bãm víu phù vân. Bạc tiền làm con bất an cứ luôn lo sợ mất còn. Bạc tiền làm con quên tình chỉ tìm tranh chấp thua hơn. Bạc tiền làm con hai lòng còn đâu theo Chúa đến cùng.

ĐK. Ôi bạc tiền đầy cám dỗ sẽ làm cho con phản bội Chúa. Nuông chiều theo cái xấu. Nuông chiều theo hèn hạ.

Coda. Xin dạy cho con lòng trung tín trong từng việc bé từng việc lớn. Sống làm tôi Thiên Chúa không làm tôi bạc tiền.

2. Bạc tiền làm con gian ác bất chấp dối trá hại nhân. Bạc tiền làm con bất công, tính toán mưu lợi riêng mình. Bạc tiền làm con mê cuồng, hưởng thụ ham muốn bon chen. Bạc tiền làm con thấp hèn, còn đâu nghĩ đến linh hồn.

3. Lời Ngài dạy con nhớ suốt kiếp trăm năm chẳng quên. Bạc tiền trần gian Chúa ban giúp con mua lại nghĩa tình. Bạc tiền mà con lãnh nhận là để vun đắp yêu thương. Là để sẻ chia trao tặng cùng nhau vui sống Tin Mừng.