CN Thứ 25 QN

Nhập Lễ: “Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta, họ đã kêu cầu Ta trong mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ tới muôn đời.”

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sap. 2, 12. 17-20; Jac. 3, 16 – 4,3; Mc. 9, 29-36;

Đáp ca: (TV. 53) Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.

Alleluia: Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng kêu gọi chúng ta để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô.

Phúc Âm: ” Ai muốn làm lớn nhất, thì sẽ tự làm người rốt hết.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Khúc Hát một Loài Hoa
  • Trong Trái Tim Chúa
  • Con Đường Bé Nhỏ
  • Con Chỉ Là Tạo Vật
  • Biết Chúa Biết Con
  • Chúa Yêu Bé Thơ
  • Giêsu Ơi ở cùng con

BÀI HÁT