CN Thứ 25 QN

Nhập Lễ: “Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta, họ đã kêu cầu Ta trong mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ tới muôn đời.”

Chủ Đề: Sống quảng đại với tha nhân.

Các bài đọc: Is. 55, 6-9; Phil. 1, 20c-24. 27a; Mt. 20, 1-16a;

Đáp ca: (TV. 114) Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: “Dụ ngôn người làm vườn nho: Bạn ganh tị vì tôi nhân lành ư? Kẻ trước hết sẽ nên sau hết và kẻ sau hết sẽ nên trước hết.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa Công Minh
  • Mến Chúa Yêu Người
  • Kinh Hoà Bình
  • Nguồn Sống Yêu Thương
  • Yêu Đời Yêu Người