CN Thứ 24 QN

Nhập Lễ: Cf Sir 36, 18

“Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa; xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực; xin nhậm lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa và của Israel con cái Chúa.”

Chủ Đề: Luôn thứ tha cho người anh em.

Các bài đọc: Sir. 27, 33 – 28, 9; Rom. 14, 7-9; Mt. 18, 21-35;

Đáp ca: (TV. 102) Chúa là Đấng thương xót và nhân ái, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: “Tha thứ bảy mươi lần bảy”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Kinh Hoà Bình
  • Hãy thương yêu nhau
  • Mến Chúa Yêu Người
  • Giới răn trọng nhất