CN Thứ 23 QN

Nhập Lễ: TV 118, 137, 124

“Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa.”

Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành.

Các bài đọc: Is. 35, 4-7a; Jac. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37;

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia:Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước trời chữa lành mọi bệnh tật đau yếu trong dân.

Phúc Âm: “Người làm cho kẻ điếc được nghe và người mù được thấy: ephata! hãy mở ra”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Ephata.
  • Xin Chỉ Cho Con
  • Chúng Con Cần Chúa
  • Hãy Đến Với Chúa
  • Tình Ngài
  • Chúa vẫn thánh hoá
  • Chúa Quan Phòng

BÀI HÁT