CN Thứ 22 QN

Nhập Lễ: TV 85, 3, 5

“Lạy Chúa xin thương tôi, vì tôi ân cần kều van Chúa suốt ngày; Lạy chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giầu lượng từ bi đối với những ai kêu Cầu Chúa.”

Chủ Đề: Từ bỏ bản thân.

Các bài đọc: Jer. 20. 7-9; Rom. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27;

Đáp ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: ” Ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Theo Chúa
  • Nhân Chứng Phúc Âm
  • Chúa Dắt Dìu Con 2
  • Chúa Vẫn Thánh Hóa
  • Con Đường Chúa Đã Đi Qua.

BÀI HÁT

Chầu Thánh Thể:

  1. Lòng Chúa Ái Tuất
  2. Lời nguyện truyền giáo
  3. Này con là Đá- Cầu cho DGH
  4. Tangtum Ergo

Thánh lễ: