CN Thứ 21 QN

Nhập Lễ: TV 85, 2-3

“Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin thương tôi, vì tôi ân cần kêu van Chúa suốt ngày” 

Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ.

Các bài đọc: Is. 66, 18-21; Hebr. 12, 5-7. 11-13; Lc. 13, 22-30;

Đáp ca: (TV. 116) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

Alleluia: Chúa phán: Thầy là đường , là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

Phúc Âm: ” Người ta sẽ từ đông chí tây, từ Bắc chí Nam tới dự tiệc trong nước Chúa. Phải, có người sau hết sẽ nên trước hết…

BÀI HÁT

Ca Nhập lễ: Ca Nhập lễ: Ca nhập lễ Chúa nhật 21 Thường niên     XEM VIDEO

Đáp ca & ALLELUIA: Thánh vịnh 116-TM

Dâng lễ:  Dâng trọn cuộc đời

Hiệp lễ : Có Chúa trong đời

Kết lễ:Hành khúc Người Mẹ Công giáo- Hồng Bính

Lời Cầu Cho Xứ Đạo