CN Thứ 21 QN

Nhập Lễ: TV 85, 2-3

“Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin thương tôi, vì tôi ân cần kêu van Chúa suốt ngày”

Chủ Đề: Tuyên xưng niềm tin.

Các bài đọc: Is. 22, 19-23; Rom. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23;

Đáp ca: (TV. 137) Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Phúc Âm: “Con là đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

Lễdângcuộcsống  –   

  • Thầy là Đức Kitô
  • Xin cho tôi
  • Lậy Cha Nhân Ái (Dâng Lễ)
  • Chúa Luôn Còn Mãi
  • Chúa là con đường
  • Cầu cho Hội Thánh