CN Thứ 20 QN

Nhập Lễ: TV 83, 10 – 11

“Lạy Chúa là kiên thuẫn của chúng tôi, xin hãy trông xemhãy nhìn đến dung mạo người được Chúa tấn phong. thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng qúi hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác.”

Chủ Đề: Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin.

Các bài đọc: Jer. 38, 4-9. 8-10; Hebr. 12, 1-4; Lc. 12, 49-53;

Đáp ca: (TV. 39) Lạy Chúa, xin mauc phù trợ con.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi.

Phúc Âm: “Thầy không đến đem sự bình an, nhưng đem sự chia rẽ..”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Vững niềm cậy trông
  • Hãy Chiếi Soi
  • Dâng Cao Tình Yêu
  • Đừng bỏ tôi đơi hành
  • Chúng Con Cần Đến Chúa
  • Tôi kêu Cầu Chúa
  • Tâm Tình Ca 2

BÀI HÁT

Lời bài hát:

NHẬP LỄ:

ĐK: Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin đoái thương nhìn đấng ngài đã xức dầu. Dù sống trăm năm mà vắng Chúa , cũng chẳng ví bằng một ngày sống trong nhà Ngài.

1-Chúa ơi, gia nghiệp Chúa hứa ban cho chúng là gia nghệp cao quý, nhiều hơn cả những gì lòng người dám ước mong.

2-Chúa ơi, con hạnh phúc xiết bao , trong phút giây hồn con ngập ân phúc, là khi đã trở về nhà ngài thoả ước mong.

ĐAP CA: THÁNH VỊNH 33

Đáp: hãy nếm thử mà xem Chúa thiện hảo nhường bao.

1- Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện. kẻ mọn hèn lắng nghe và hãy mừng vui.

2-Các thánh nhân của Chúa hãy kính sợ Chúa, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. kẻ sang giàu phải bần cùng đói khổ. Còn người tìm Chúa chẳng thiếu của tốt lành

3-Các con ơi hãy đến mà nghe Ta, Ta sẽ dạy cho biết kính sợ Chúa. Ai là người khát khao được sống và ước mong những ngày hưởng phúc lộc đầy dư.

4-Hãy giữ lưỡi xa điều ác , và môi miệng khỏi lời điêu ngoa, hãy làm lành lánh dữ , hãy tìm kiếm và theo đuổi sự bình an.

ALLELUIA: Chúa nói: ” Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.”

LỬA THIÊNG
Thiên Duyên

1/. Chúa xuống thế gian và mang theo lửa trời. Lửa hồng muôn đời là tình yêu Chúa Ba Ngôi. Và Chúa ước mong cho lửa bừng cháy lên. Cháy lên cho đời luôn sáng ngời ánh Tin Mừng.

ĐK: Ngọn lửa thiêng của Chúa, xin đốt cháy lòng con, bằng lửa thiêng Thánh Thần, tẩy sạch muôn lỗi lầm. Ngọn lửa thiêng của Chúa, xin thắp sáng hồn con, trọn niềm tin cậy mến, xin một đời sắt son.

2/. Chúa xuống thế gian và mang theo lửa tình. Bằng cuộc khổ hình Người liều thân cứu sinh linh. Nguyện cho chúng con luôn nhiệt thành vững tin, đốt lên lửa hồng cho thế trần sống an bình.

3/. Chúa đã thắp lên lửa yêu thương của Ngài, mời gọi con người cùng chung xây đắp tương lai. Để muôn trái tim thôi lạnh lùng úa phai, khấn cho lửa hồng luôn ấm nồng mãi muôn đời.

tv 37-20 c

Đ.Lạy Chúa, xin mau phù trợ con.

1.Tôi hết lòng trông đợi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên tôi Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu và kéo tôi ra khỏi hố sâu khốn khổ. Ngài đặt chân tôi trên tảng đá và làm vững bước tôi đi.

2.Ngài đặt nơi miệng tôi bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Nhiều người đã thấy đem lòng kính sợ và cậy trông vào Chúa.

3.Phần tôi, tuy khốn khổ và nghèo hèn, nhưng có Chúa hằng quan tâm. Chúa là Đấng phù trợ và giải thoát con. Lạy Thiên Chúa của con xin đừng trì hoãn.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi.

thánh vịnh 116

Đ: Hãy đi rao giảng tin Mừng khắp thế gian.

1. Muôn nước hỡi nào ngợi khen Chúa,
Ngàn dân ơi hãy tán tụng Ngài

2.Vì lương từ bi Chúa dành cho ta thật bền vững
Lòng tín trung của Ngài tồn tại đến muôn đời.