CN Thứ 19 QN

Nhập Lễ: TV 73, 20, 19, 22, 23

“Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng chớ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa.”

Chủ Đề: Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa.

Các bài đọc: Sap. 18, 6-9; Hebr. 11, 1-2, 8-19; Lc. 12, 32-48;

Đáp ca: (TV. 32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Phúc Âm: “Các con hãy sẵn sàng”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Nỗi niềm tha hương
  • Những gì đời con
  • Hướng Về Chúa
  • Sự Chết
  • Hãy sẵn sàng luôn
  • Mong Về Bên Chúa

BÀI HÁT