CN Thứ 19 QN

Nhập Lễ: TV 73, 20, 19, 22, 23

“Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng chớ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa.”

Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 4-8; Eph. 4, 30 – 5, 2; Joan 6, 41-52;

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”.

Phúc Âm: ” Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hãy nếm thử
  • Ta là bánh
  • Tình Ngài Yêu
  • Tình Ngài Sưởi Ấm
  • Chúa là tình yêu
  • Trong trái tim Chúa