CN Thứ 19 QN

Nhập Lễ: TV 73, 20, 19, 22, 23

“Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng chớ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa.”

Chủ Đề: Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 9a. 11-13a; Rom. 9, 1-5; Mt. 14, 22-36;

Đáp ca: ((TV. 84) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người, và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.

Phúc Âm: “Xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Đừng Sợ, hãy vững tin”

BÀI HÁT

PHỤ LỤC