CN Thứ 17 QN

Nhập Lễ: TV 67, 6, 7, 36

” Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rời, chúnh Người ban cho dân Người được quyền năng và dũng lực.”

Chủ Đề: Hãy kiên trì khi cầu nguyện.

Các bài đọc: Gen. 18, 20-32; Col. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13;

Đáp ca: (TV. 137) Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúùa nhậm lời con.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúa Âm: ” Các ngươi hãy xin thì sẽ được.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hãy đến với Chúa
  • Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
  • Ôi Nhiệm Mầu
  • Kêu Cầu Chúa
  • Nguyện Cầu Chúa
  • Tâm Tình Ca

BÀI HÁT

Thánh vịnh 137

Đáp: Lạy Chúa, ngày con kêu cầu Chúa đã lắng nghe.

1.Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa hết lòng vì Chúa đã nghe lời miệng con van xin. Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Chúa, hướng về đền thánh con sấp mình thờ lạy.

2.Con xưng tụng danh Chúa vì lượngg từ bi và lòng thành tín của Ngài. Ngày con kêu cầu, Chúa đã lắng nghe, và cho hồn con thêm sức mạnh.

3.Chúa thật cao cả nhưng đoái trông người khiêm cung, và từ xa đã biết rõ người kiêu ngạo. Khi con lâm cảnh gian truân Chúa cho con được sống. Ngài ra tay chống lại cơn giận của kẻ thù con.

4.Tay hữu Chúa đã giải thoát con Chúa đã hoàn tất cho con việc Ngài đã làm. Lạy Chúa, lượng từ bi Chúa còn mãi muôn đời, xin đừng bỏ dỡ công trình tay Chúa.

Al- le- lui a, Al- le- lui- a Al- le- lui- a, Al- le lui- . a Anh em đã được lãnh nhận Thần khí của hàng nghĩa tử nhờ đó chúng ta kêu lên rằng:” Ap-ba, lạy Cha.

Nguồn mạch Thương xót

Đk.
Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như nguồn mạch thương xót chúng con! Con xin tín thác nơi Ngài! Con xin tín thác nơi Ngài!
1.
Tình của Chúa ngọt ngào hơn mật ong! Tình thương Chúa cao vời hơn Thái Sơn! Con xin tín thác trọn vẹn nơi Ngài! Con luôn trông cậy lòng Chúa xót thương!
2.
Nài van Chúa nguồn mạch ơn bình an. Trào tuôn Nước tinh tuyền nơi Thánh Tâm. Rửa sạch muôn lỗi tội trên thế trần. Muôn muôn tâm hồn được nên tinh tuyền!
3.
Nài van Chúa nguồn mạch muôn hồng ân. Nguồn ơn thánh tuôn trào trên chúng con! Cho con kiên vững tin yêu Chúa luôn. Thắm thiết suốt đời tình mãi sắt son!