CN Thứ 17 QN

Nhập Lễ: TV 67, 6, 7, 36

” Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rời, chúnh Người ban cho dân Người được quyền năng và dũng lực.”

Chủ Đề: Phép lạ bánh và cá.

Các bài đọc: 2 Reg. 4, 42-44; Eph. 4, 1-6; Jn. 6, 1-15;

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê.

Alleluia: Vị tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và thiên chúa d0a4 viếng thăm dân người.

Phúc Âm: “Chúa hóa bánh ra nhiều.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

Nguồn mạch Thương xót

Đk.
Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như nguồn mạch thương xót chúng con! Con xin tín thác nơi Ngài! Con xin tín thác nơi Ngài!
1.
Tình của Chúa ngọt ngào hơn mật ong! Tình thương Chúa cao vời hơn Thái Sơn! Con xin tín thác trọn vẹn nơi Ngài! Con luôn trông cậy lòng Chúa xót thương!
2.
Nài van Chúa nguồn mạch ơn bình an. Trào tuôn Nước tinh tuyền nơi Thánh Tâm. Rửa sạch muôn lỗi tội trên thế trần. Muôn muôn tâm hồn được nên tinh tuyền!
3.
Nài van Chúa nguồn mạch muôn hồng ân. Nguồn ơn thánh tuôn trào trên chúng con! Cho con kiên vững tin yêu Chúa luôn. Thắm thiết suốt đời tình mãi sắt son!