CN Thứ 16 QN

Nhập Lễ: TV 53, 86

” Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.”

Chủ Đề: Chúa cho ta thời gian để ăn năn sám hối.

Các bài đọc: Sap. 12, 13.16-19; Rom. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43;

Đáp ca: (TV. 85) Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: “Hãy cứ để cả 2 mọc lên cho đến mùa gặt”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Con xin trở về
  • Mong Về Bên Chúa
  • Biết Chúa Biết Con
  • Chúa Vẫn thánh Hóa
  • Những Gì Đời Con
  • Cũng Một Kiếp Người

BÀI HÁT

Phụ lục: