CN Thứ 15 QN

Nhập Lễ: TV 15, 16

” Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.”

Chủ Đề: Đối xử nhân hậu với tha nhân.

Các bài đọc: Deut. 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc. 10, 25-37;

Đáp ca: (TV. 68) các bạn khiêm cung, hãy tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

Alleluia: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần trí và Sự sống. Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh

Phúc Âm: ” Ai là anh em tôi?”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Kinh Hòa Bình
  • Những Người Đó
  • Xin Mở Rộng Tay
  • Bài Ca bác Ái
  • Thực Thi Lời Chúa
  • Mến Chúa Yêu Người

BÀI HÁT

Bài đánh máy:

Nhập lễ:

Lạy Chúa trên đường đời tăm tối nguy nan con có Chúa là ngọn đèn soi sáng. Cho con biết sống công minh chính trực. Để được Chúa trời cho diện kiến thánh nhan.

1.Xin Chúa thương dắt đưa người lạc bước lầm đường, tỉnh cơn mê trở về nẻo chính đường ngay.Sống trọn vẹn danh xưng Ki-tô hữu, thắp niềm tin yêu giữa chốn gian trần.

2. Xin giúp con suốt đêm ngày trên nẻo đường đời, tẩy ô nhơ giữ hồn mãi mãi sạch trong. Phút được gặp thiên nhan khi tỉnh thức, thoả niềm trông mong diện kiến Chúa trời.

Thánh vịnh 68-CN 15 C

Đáp:Những ai khiêm cung, hãy tìm Thiên Chúa, và lòng các bạn sẽ hồi sinh.

1.Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, lạy Thiên Chúa. Đây là lúc thi ân, theo lượng từ bi hải hà. Xin nhậm lời con trong chân lý cứu độ của Ngài . Lạy Chúa, xin nhậm lời con, vì lượng từ bi hải hà của Chúa. Xin đoái nhìn con theo lòng thương xót vô biên của Ngài.

2.Phần con, con đau khổ nghèo hèn, lạy Thiên Chúa. ơn cưu độ của Ngài đỡ nâng con. Con sẽ ngợi khen danh Thiên Chúa theo khúc hoan ca, và tán dương Ngài với lời cảm tạ.

3.Kẻ khiêm cung hãy nhìn rõ mà vui mừng hoan hỉ. Hãy tìm Thiên Chúa và lòng các bạn sẽ được sống vui. Vì Chúa nhậm lời kẻ nghèo khó, và không chê bỏ những ai bị giam cầm.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa mới có những Lời ban phúc trường sinh.