CN Thứ 15 QN

Nhập Lễ: TV 15, 16

” Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.”

Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng.

Các bài đọc: Am. 7, 12-15; Eph. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13;

Đáp ca: (TV. 84) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Alleluia: Nguyện xin Cha của Đức Giê su ki tô Chúa chúng ta, soi lòng mở trí chúng ta, để chúng ta biết thế nào là niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi chúng ta.

Phúc ÂM: “Người bắt đầu sai các ông đi.”

BÀI HÁT

Bài đánh máy:

Nhập lễ:

Lạy Chúa trên đường đời tăm tối nguy nan con có Chúa là ngọn đèn soi sáng. Cho con biết sống công minh chính trực. Để được Chúa trời cho diện kiến thánh nhan.

1.Xin Chúa thương dắt đưa người lạc bước lầm đường, tỉnh cơn mê trở về nẻo chính đường ngay.Sống trọn vẹn danh xưng Ki-tô hữu, thắp niềm tin yêu giữa chốn gian trần.

2. Xin giúp con suốt đêm ngày trên nẻo đường đời, tẩy ô nhơ giữ hồn mãi mãi sạch trong. Phút được gặp thiên nhan khi tỉnh thức, thoả niềm trông mong diện kiến Chúa trời.

Thánh vịnh 84, bản dịch 2018

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lòng tư bi Chúa, và ban ơn cứu độ chúng con

1- Tôi lắng nghe điều Thiên CHúa nói, đó chính là lời chúc bình an cho dân ngài, cho các thánh nhân. Ơn cứu độ của Chúa thật gàn những ai kính sợ Ngài, và đất nước chúng ta sẽ tràn ngập vinh quang.

2- Lòng từ bi và chân lý sẽ kết thân, công lý và hoà bình sẽ giao duyên. Chân lý mọc lên từ mặt đất, công lý nhìn xuống từ trời cao.

3- Vì Chúa sẽ tặng ban phúc lộc , và mặt đất sẽ trổ sinh hoa trái. Công lý mở lối trước nhan Ngài , và vạch đường để Ngài bước đi.

Câu xướng trước Phúc âm:

Nguyện xin Cha của Đức Giê su ki tô Chúa chúng ta, soi lòng mở trí chúng ta, để chúng ta biết thế nào là niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi chúng ta.