CN Thứ 14 QN

Nhập Lễ: TV 47, 10-11

“Lạy Chúa, chúng tôi tưởng nhớ lại lòng thưng xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như Thánh Danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất ; tay hữu Chúa đầy đức công minh.”

Chủ Đề: Đến với Chúa để được bình an.

Các bài đọc: Zach. 9, 9-10; Rom. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30;

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Alleluia: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”.

Phúc Âm: “Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hãy đến với Chúa
  • Hãy nếm thử
  • Ai gánh nặng sầu khổ
  • Đừng Để tôi đơn hành
  • Mong về Bên Chúa
  • Trong Trái Tim Chúa
  • Con Mong Tìm Chúa

BÀI HÁT

Lưu: