“Lạy Chúa, chúng tôi tưởng nhớ lại lòng thưng xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như Thánh Danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất ; tay hữu Chúa đầy đức công minh.”

Chủ Đề: Vui thoả trong sự yếu hèn.

Chủ Đề: Ra đi rao giảng Tin Mừng.

Các bài đọc: Is. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-12.17-20;

Đáp ca: (TV. 65) Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Alleluia: Ước chi sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng anh em. ước chi Lời Đức ki- tô ở trong lòng anh em thật dồi dào.

Phúc Âm: “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”

BÀI HÁT