CN Thứ 12 QN

Nhập Lễ: TV-27, 8-9

“Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dàu. Lạy Chúa là phần rỗi tôi, xin cứu sống dân Chúa và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời.”

Chủ Đề: Mạnh dạn tuyên xưng Đức KiTô.

Các bài đọc: Jer. 20, 10-13; Rom. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33;

Đáp ca: (TV. 68) Lạy Chúa, xin nhâm lời con theo lượng cả đức từ bi.

Alleluia: Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”.

Phúc Âm: Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác

Hướng dẫn chọn bài hát:

Những bài hát có ý nghĩa nhân chứng, theo Chúa, muối men cho đời.

BÀI HÁT