CN Thứ 11 QN

 

Ca Nhập Lễ: TV26, 7.9

Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, xin đừng bỏ rơi và hất hủi tôi.

Chủ Đề: Từ nhỏ bé tầm thường, đến trọng đại cao quang.

Các Bài Đọc: Ez. 17, 22-24; 2 Cor. 5, 6-10; Mc. 4, 26-34

Đáp Ca: (TV. 91) Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

Alleluia: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.

BÀI HÁT

Hát cho Hiền phụ ( Father’s day) Tình Cha cho con -Thế Thông  XEM VIDEO