CN Thứ 34 QN – 20/11/2016

Lễ Chúa KiTô Vua

Nhập Lễ: Apoc 5. 12, 1, 16kito-vua

” Con Chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời.”

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: 2 sam. 5, 1-3; Col. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43;

Đáp ca: (TV. 121) Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

(Năm A)