001-jesusCN Thứ 31 QN – 30/10/2016

Nhập Lễ: TV 37, 22-23

“Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi tôi và xin đừng lìa xa tôi ; lạy Chúa là quyền lực đời tôi, xin phù giúp tôi.”

Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Các bài đọc: Sap. 11, 22- 12, 2; 2 Thes. 1, 11 – 2, 2; Lc. 19, 1-10;

Đáp ca: (TV. 144) lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Phúc Âm: “Ông Giakêu. Con người để tìm kiếm nhữNg gì đã hư mất.”

BÀI HÁT

Bài hát dự phòng:

Chứng nhân tình yêu-ND

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa Luôn Còn Mãi
  • Chúa Là Đường
  • Xin Xót Thương Con
  • Con Chỉ Là Tạo Vật