CN Thứ 30 QN

Nhập Lễ: TV 104, 3-4john_14-6

” Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm Thiên Nhan Chúa.”

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sir. 35, 15b-17. 20-22a; 2 Tim. 4, 6-8. 16-18; Lc. 18, 9-14;

Đáp ca: (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.

 

Câu xướng trước Tin Mừng: CN 30 C: Thiên Chúa trong Đức Ki tô đã giải hoà thế gian với Người….

 

 

Phúc Âm: “Người thu thuế ra về và được khỏi tội.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Trái Tim kiêm Nhu
  • Thân Con Tội Lỗi
  • Sám Hối
  • Xin Xót Thương Con
  • Con Chỉ Là Tạo Vật
  • Những Gì Đời Con