Chúa Nhật VI Phục Sinh Image result for chua nhat thu 6 phuc sinh nam a

Ca Nhập Lễ:
Cf Is, 48, 20
Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, va người ta sẽ nghe, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người, Alleluia.

Chủ Đề: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Các Bài Đọc: Act. 10, 25-26. 31-35. 44-48; 1 Joan 4, 7-10; Joan 15, 9-17

Đáp Ca: (TV 97): Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (Hoặc: Alleluia)

 

BÀI HÁT