Chúa Nhật VI Phục Sinh Image result for chua nhat thu 6 phuc sinh nam a

Ca Nhập Lễ:
Cf Is, 48, 20
Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, va người ta sẽ nghe, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người, Alleluia.

Chủ Đề: Yêu mến là chu toàn Lề Luật.

Các Bài Đọc: Act. 8, 5-8. 14-17; 1 Petr. 3, 15-18; Joan 14, 15-21

Đáp Ca: (TV 65): Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

BÀI HÁT

 

Lưu:

CNL CN6PS / Hải Ánh

Hãy đến tung hô Chúa